بزرگراه فتح – بعد از پل شیر پاستوریزه -لاین کندرو – فتح ۲۱ – پلاک ۱۶

تلفن های رنوکار:

۰۹۱۲-۷۸۸۴۴۰۵

۰۲۱-۶۶۸۰۸۶۵۹
۰۲۱-۶۶۸۱۸۴۲۳

تماس مستقیم

نشانی تعمیرگاه رنوکار

بزرگراه فتح – بعد از پل شیر پاستوریزه -لاین کندرو – فتح ۲۱ – پلاک ۱۶